25 червня – день народження – Кременя Василя Григоровича

12312312Кремень Василь Григорович – доктор філософських наук (1991), професор (1994), заслужений діяч науки і техніки України (1997), Президент АПН України (з 1997), академік НАН України (2000), академік Академії політичних наук України, дійсний член Російської академії соціальних наук (1991), Російської академії освіти.

Народився 25 червня 1947 року в с. Любитове Кролевецького району на Сумщині. Після закінчення середньої школи із золотою медаллю (1965) працював автослюсарем у Конотопському автопарку й одночасно очолював там комсомольську організацію.

У 1966 році В.Г.Кремень вступив на філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, який закінчив у 1971 році. Навчався в аспірантурі, захистив кандидатську дисертацію (1976). Працював викладачем на факультеті, згодом – заступником декана філософського факультету (1979).

З 1979 по 1986 – відповідальний працівник ЦК Компартії України: був інструктором, консультантом відділу науки та навчальних установ, керував сектором вищих навчальних закладів, а в 1986-1991 рр. працював у Москві в апараті ЦК КПРС інструктором відділу науки і навчальних закладів, помічником завідувача відділу, завідувачем сектора партійних, наукових і навчальних закладів, на керівних посадах у системі АН СРСР.

 

Ця робота сприяла подальшому розвитку його організаторських здібностей, розширила діапазон його світобачення. У 1991 році без відриву від основної роботи Василь Григорович захистив докторську дисертацію.

В 1991-1992 pp. працював заступником директора інституту соціально-політичних досліджень Російської академії наук (м. Москва), а за сумісництвом – доцентом кафедри філософії Всесоюзного інституту перепідготовки й підвищення кваліфікації науково-педагогічних і керівних кадрів народної освіти АПН СРСР. У 1993-1994 pp. у Києві працював завідувачем відділу і заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень, професором Національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1994 р. Василь Григорович був призначений керівником служби з питань гуманітарної політики Президента України, а згодом – заступником голови Адміністрації Президента України, керівником Управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України (до 1998).

17 грудня 1997 року В. Г. Кременя обрано Президентом АПН України.

У 1998 році він обирається депутатом Верховної Ради України і наприкінці 1999 року був призначений Міністром освіти і науки України, де пропрацював до лютого 2005 р.

Як Президент АПН України, В. Г. Кремень спрямовує роботу всіх її підрозділів на розв’язанні проблем управління вітчизняною освітою на всіх рівнях, педагогічного та психологічного забезпечення реформування змісту і педагогічних технологій в середній, професійній і вищій школах, моніторингу якості навчальних досягнень.

В. Г. Кремень є визнаним фахівцем у галузі соціальної філософії, політології, філософії освіти, педагогіки, розвитку людської особистості.

Чимало років він присвятив вивченню співвідношення «індивідуальність і колективність», яке пронизує всі сфери соціальних і суспільних знань; досліджував загальні проблеми розвитку людської особистості, професійної і політичної освіти.
Наукове надбання вченого складає понад 400 наукових праць у галузі філософії, соціології, політології, освіти та педагогічної науки.

В. Г. Кремень є членом редколегій й автором статей журналів «Учитель», «Педагогіка толерантності», «Вища освіта України», голова редакційної ради журналу «Директор школи, ліцею, гімназії», «Журналу для батьків».

За його редакцією вийшли книги до II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти: «Освіта України: Нормативно-правові документи», «Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події», «Освіта України: Інформаційно-аналітичний огляд».

В. Г. Кремень є лауреатом Міжнародної премії ім. Г.Сковороди, Державної премії України в галузі науки і техніки, премії Національної АН України ім. М. Костомарова.

Плідна праця Василя Григоровича Кременя з розбудови вітчизняної освіти відзначена державними нагородами: медаллю «1500-річчя Києва», орденами: князя Ярослава Мудрого V ступеня,  «За заслуги» І, II та III ступенів.