13 липня 1896 року народився Масальський Володимир Іванович

Масальський Володимир Іванович,  мовознавець, педагог, фахівець з методики навчання української і російської мов у середній школі, народився 13 липня 1896 року у м. Києві. Працював у навчальних закладах, Бердянська, Білої Церкви, Таганчі та інших міст України.

В 1920 році викладав українську та російську мови в Бердянському педучилищі , потім учителював у Бердянський трудовій школі  ім.  Т.Г.Шевченка.

З 1925-1929 роки працював ученим секретарем окружного методичного кабінету та завідувачем методичного кабінету в Білій Церкві , викладав мову й літературу в Білоцерківському педагогічному технікумі.

У 1930– 1933 роках  Володимир Іванович навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституті мовознавства Академії наук УРСР. Він розробляв малодосліджену тоді лінгвостилістику української мови, а також керував семінаром  для аспірантів  з методики викладання української мови.

У 1940 році вийшла в світ монографія В.І. Масальського «Мова і стиль поезії Т.Г.Шевченка». На публічному засіданні Ради філологічного факультету Київського університету ім. Т. Г.Шевченка авторові монографії було присуджено вчений ступінь кандидата філологічних наук (1940). У воєнні часи Володимир Іванович працював спочатку в Томському педагогічному інституті (1941) потім доцентом кафедри мовознавства Об’єднаного українського університету в м. Кзил-Орді (1942), а з жовтня 1942 до червня 1944 року завідував кафедрою мовознавства в Кзил-Ординському державному педагогічному інституті.

Після визволення Києва (1944) В.І.Масальський повернувся до міста і працював у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка викладачем методики української мови. Водночас він працював і в УНДІПі, завідував відділом методики мови (1944-1959). У ці роки відділ створив багато різних навчальних і методичних посібників, у роботі над якими брав участь В.І. Масальський. Співробітники відділу проводили також велику роботу з поширення досвіду кращих учителів України.

З-поміж численних друкованих праць В.І. Масальського повоєнного періоду  варто назвати такі: «Культура мови в початковій школі» (1949), «Вивчення російської та української мов в середній школі УРСР і завдання методики мови» (1955).

У 1962 році В.І.Масальський у співавторстві з С.Х.Чавдаровим видали посібник для філологічних факультетів університетів і педагогічних інститутів УРСР «Методика викладання української мови в середній школі». В.І.Масальський створив шкільні підручники з мови, за якими навчалося не одне покоління дітей. У 1960 році вийшов за його редакцією «Підручник української мови для середньої школи з російською мовою навчання. Ч. 1. (Фонетика, морфологія)», який витримав одинадцять видань. А підручник

«Українська мова. Ч.2.Синтаксис: посібник для 7–8 класів восьмирічної школи з російською мовою навчання» (1960) витримав дванадцять видань.

Протягом багатьох років Володимир Іванович був членом редакційної колегії журналу «Українська мова в школі».

У 1963 році  Масальський  Володимир Іванович захистив докторську дисертацію «Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх  початкових та середніх школах УРСР».

З 1960 до 1971року учений завідував кафедрою  слов’янської філології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Помер Масальський 14 січня 1979року. Його перу належить близько 200 наукових праць.