Ушановуємо пам’ять В.О. Сухомлинського

Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення
у складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється.

В.О.Сухомлинський

19 вересня 2018 року відповідно до плану роботи КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» було проведено педагогічні читання «Упровадження ідей Василя Сухомлинського в педагогічну теорію і практику нової освітньої доби» з нагоди 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970), українського педагога, члена-кореспондента АПН РРФСР і АПН СРСР, заслуженого вчителя України, Героя Соціалістичної Праці, директора Павлиської середньої школи Кіровоградської області.

У педагогічних читаннях взяли участь науково-педагогічні працівники інституту та слухачі курсів підвищення фахової кваліфікації. У виступах педагогів розкрито питання гуманізму, яким наповнена педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського. Як стверджував відомий новатор у праці  «Серце віддаю дітям», в основі діяльності педагога має бути здоров’я школярів, їхні успіхи в навчанні, «увага до кожної індивідуальності, піклування про кожного вихованця, чуйне, вдумливе ставлення до позитивних рис і недоліків кожної дитини і глибока віра в дитину».

Особливо актуальними нині є ідеї В.О.Сухомлинського про вдосконалення освітнього процесу в початковій школі, де триває перехід на нову структуру і зміст навчання відповідно до Концепції Нової української школи.

Учасники педагогічних читань услід за В.О.Сухомлинський наголошували, що «справжня школа, – це царство діяльності думки», а школяр – не пасивний об’єкт навчання і виховання, а активна творча сила, «активний учасник процесу оволодіння знаннями».

Учасники зібрання прослухали такі виступи:

Учитель зі світовим ім’ям. Життя та педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського
Пількевич О. Д., методист відділу музейної освіти та бібліотечної справи КНЗ КОР «КОІПОПК»

Система педагогічної просвіти батьків у Павлиській школі
Пащенко Д.І., професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «КОІПОПК», доктор педагогічних наук, професор

Роль сімейного виховання у педагогічній системі Василя Сухомлинського
Плівачук К.В, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «КОІПОПК», кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений учитель України

Організація здоров’язбережувального освітнього середовища в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського
Дишлева І.М., доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «КОІПОПК», кандидат педагогічних наук

Актуальність системи естетичного виховання В.О .Сухомлинського в умовах інформаційної цивілізації
Палкін В.А., доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «КОІПОПК», кандидат історичних наук

Використання ідей В.О.Сухомлинського в організації здоров’язберігального  уроку української мови і літератури
Поліщук О. М., завідувач відділу української мови і літератури та зарубіжної літератури КНЗ КОР «КОІПОПК»

Гуманістична сутність дидактики В.О. Сухомлинського
Загурська С. М., старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «КОІПОПК», кандидат філософських наук

Реалізація принципів виховання В.О. Сухомлинського на уроках суспільствознавчих предметів
Юрченко І.В., методист відділу суспільствознавчих предметів КНЗ КОР «КОІПОПК»

Розвиток креативного мислення молодших школярів на основі творчого доробку Василя Сухомлинського
Вихристенко Ж.В., методист відділу координації методичної роботи  та післядипломної освіти КНЗ КОР «КОІПОПК»

Особливості використання  творів В.О.Сухомлинського в роботі вчителя-логопеда
Науменко Т.В., учитель-логопед Білоцерківського дошкільного навчального закладу (ЦРД)  № 18 «Ясочка» Білоцерківської міської ради

 Становлення ціннісних орієнтирів дітей старшого дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі за художніми  творами В.О.Сухомлинського
Волкова Г.Г., методист Білоцерківського дошкільного навчального закладу (ЦРД) № 18 «Ясочка» Білоцерківської міської ради, та інші.

Також відбулася демонстрація фрагментів фільмів, присвячених В.О.Сухомлинському. Учасники педагогічних читань оглянули тематичну виставку «Василь Сухомлинський – гуманіст, мислитель, педагог».

Кількість учасників заходу – 85 осіб.