Створення шкільного музею історії освіти

27 січня 2017 року надано адресну допомогу зі створення й організації музею історії освіти в Озерянській ЗОШ IIII ступенів Білоцерківської районної ради.

У школі працює творчий педагогічний колектив однодумців, який постійно в пошуках нових сучасних методів навчання й виховання учнівської молоді.

У навчально-виховному процесі Озерянської ЗОШ IIII ступенів Білоцерківської районної ради використовуються елементи музейної педагогіки.

Мета створення музею – вивчення та збереження історико-культурної спадщини українського народу, національно-патріотичне виховання школярів і сільської громади на цінностях української держави.

Ідея створення музею ініційована директором школи Юрієм Васильовичем Онопрієнком і підтримана педагогічним колективом навчального закладу на засіданні педагогічної ради.

Відповідно до рішення педагогічної ради створено творчу групу педагогів навчального закладу з організації роботи шкільного музею: Ю.В. Онопрієнко, Д.І.Коркішко, Г.М. Янишевська, Н.А. Трохимчук.

Педагогами та учнями школи проведено значну попередню роботу:

 • вивчено історичні, архівні та літературні джерела (село Озерна, міста Біла Церква, Київ);
 • здійснено пошуково-дослідницьку та збиральницьку роботу;
 • зібрано понад 800 музейних предметів і колекційних пам’яток освіти.

Під час зустрічі було обговорено:

 • концепцію створення експозиції музею,
 • формування розділів і тематико-експозиційного плану музею.

У ході зустрічі напрацьовано пропозиції щодо розділів музею історії школи:

 • становлення початкової освіти в селі Озерна (середина XIX – початок XX ст.);
 • історія освіти в с. Озерна в 20-ті роки ХХ століття;
 • освіта в с. Озерна в 30-ті драматичні роки ХХ століття;
 • історія освіти в післявоєнний час (кінець 40-50-ті роки ХХ століття);
 • становлення та розвиток освіти у 60-80-ті роки ХХ століття;
 • освіта в Озерянській школі в незалежній українській державі;
 • видатні випускники та педагоги школи;
 • освіта на сучасному етапі розвитку України. Розбудова Нової української школи.

 

Методичні поради щодо оформлення музейної експозиції

Музейна експозиція – цілеспрямована демонстрація музейних предметів, яка дає наочно-образне уявлення про основні події, явища і факти, ґрунтується на визначених наукових і художніх принципах. Експозиція є підсумком пошуководослідницької, збиральницької, фондової роботи творчого колективу учнів і педагогів.

Для оформлення експозицій у кожному закладі освіти відповідно до Положення про музей при навчальному закладі має бути фонд музейних матеріалів, зареєстрованих в інвентарній книзі експонатів.

Музейна експозиція є частиною музейного зібрання, яке виставлено для огляду (фотографії, документи, натуральні експонати, макети, діаграми, інтер’єр, демонстраційні установки тощо).

Експозиція є головною формою використання музейного зібрання і використовується для організації та проведення просвітницької роботи.

Проектування експозиції – сучасна форма організації процесу створення експозиції, включає в себе попередню розробку наукового змісту, архітектурно-художнє рішення і технічне оснащення експозиції з урахуванням мети і умов їх створення. Складовими частинами проектування експозиції є: наукове проектування, художнє проектування, технічне проектування.

Наукове проектування музейної експозиції – це сукупність документів, послідовно створюваних колективом музею.

Визначають такі етапи наукового проектування музейної експозиції:

перший етап – розроблення наукової концепції музейної експозиції,

другий етап – створення розширеної тематичної структури музейної експозиції,

третій етап – формування тематико-експозиційного плану, який відображає розширену тематичну структуру музею.

Принципи створення музейної експозиції визначають підходи до групування експозиційних матеріалів, є основою формування структури, порядку і характеру розподілу експозиції на теми, розділи, підтеми експозиційні комплекси. Визначають такі принципи створення музейної експозиції:

 • історико-хронологічний,
 • комплексно-тематичний,
 • проблемний.

У тематико-експозиційному плані представлено назви:

 • розділів,
 • тем,
 • підтем,
 • тематичних комплексів,
 • провідних текстів,
 • анотацій,
 • експонатів.

Створюючи тематико-експозиційний план, треба дотримуватися пропорційності у висвітленні окремих частин змісту експозиції. Зокрема, не можна допускати, щоб важливі події, факти, явища розкривалися окремими штрихами, а незначні – повніше, тільки тому, що в музеї одні матеріали є, а інших – немає.

Оригінальна частина експозиції – текстовий матеріал (провідні тексти, анотації, етикетки) дає змогу розкрити ідейну спрямованість експозиції, пов’язати теми, підтеми та окремі експонати в єдине ціле.

Велике значення в експозиції музею мають провідні тексти – висловлювання визначних людей, витяги з державних документів, указів, положень. Важливо розміщувати провідні тексти на початку розділу, теми, підтеми в експозиції.

Розрізняють також пояснювальні тексти, які висвітлюють історію краю, історичні події.

Анотації висвітлюють короткий зміст експозиції, експоната.

В експозиції речові та документальні матеріали супроводжуються етикетажем. Етикетка – чітка і коротка характеристика музейного предмета, в якій зазначено назву, датування, місце знахідки та прізвище автора (для окремих експонатів).

Діяльність педагогічного й учнівського колективів, громади села зі створення шкільного музею історії освіти спрямовується на вивчення та збереження історико-культурної спадщини, національно-патріотичне виховання на цінностях української держави.