Про музейний проект «Репресовані педагоги Київщини: жертви політичного терору (1929-1939 рр.)»

Один із напрямів роботи музею історії освіти Київщини – науково-дослідницька робота, яка здійснюється в архівах м. Києва та інших містах. Нині музей працює над дослідженням із теми «Репресовані педагоги Київщини: жертви політичного терору (1929-1939 рр.)».

Проблема нашого дослідження зумовлена необхідністю відродження невідомих сторінок історії освіти Київщини в умовах дії сталінського тоталітарного режиму, повернення імен освітян, які невинно стали жертвами політичних репресій.

В умовах розвитку Української держави зріс інтерес громадськості до вітчизняної історії, до фактів і даних, які тривалий час замовчувалися. Відкриття доступу до архівних джерел, зокрема Галузевого державного архіву Служби безпеки України, дозволили вченим і дослідникам відкривати невідомі сторінки історії України, такі, як масові політичні репресії проти окремих верств населення, зокрема, проти інтелігенції – учителів у радянській Україні у 30-х роках ХХ століття.

Вивчення й аналіз наукової історичної літератури дають змогу поглибити знання й уявлення про складне суспільно-політичне життя радянської України 1930-х років, з’ясувати, якою була роль народної освіти у збереженні національно-державних традицій українського народу.

Методистом музею історії освіти Київщини напрацьовано такі статті та нариси з цієї теми :

Рокицька О. Д. Івчук Василь Якович, Герой України : подвиг людяності в нелюдський час [Електронний ресурс] / О. Д. Рокицька // Народна освіта.  – 2010. – Вип.1 (10). –  Режим достуту : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/10/statti/rokicka.htm.

Рокицька О.Д. Євгенія Волощенко – репресований український педагог. [Електронний ресурс] / О.Д. Рокицька // Народна освіта. – 2018. – Вип. № 2 (35). – Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua /?page_id=5358.

Рокицька О.Д. Захар Фіалковський і Ничипір Миколенко – репресовані керівники Київського обласного відділу народної освіти. / О. Д. Рокицька //  Київщина : історія рідного краю : матеріали обласної науково-практичної конференції «Краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича» / упорядники : В. С. Перерва, О. Д. Рокицька. – Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2019. – 156 с.

В.Я. Івчук (2 ряд, 2 зліва), директор Дударківської школи Бориспільського району – репресований педагог (1937 рік)

О.Г. Наталушко (1 ряд, 3 зліва), директор музею в м. Славянську, педагог, пропагандист родом із Згурівки (Київщина). Репресований та розстріляний  у 1938 році, як “ворог народу”. Реабілітований у 1957 році

Про актуальність вивчення та дослідження цієї проблеми підтверджує й той факт, що науковці м. Торонто (Канада) та дослідники Каліфорнійського університету (США) звернулися до нас із проханням поділитися напрацьованими матеріалами.

Завантажити

Запрошуємо науковців, дослідників та педагогів долучитися до вивчення цієї проблеми, щоб повернути імена освітян, які невинно стали жертвами політичних репресій.