100-річчя заснування педагогічного закладу освіти в Білій Церкві

Музей історії освіти Київщини систематично працює над питанням вивчення, збереження та популяризації історико-педагогічної спадщини українського народу. Дослідження питань історії освіти вкрай важливе для розвитку національної освітньої системи України, оскільки сприяє формуванню нових педагогічних ідей. Накопичені людством знання та досвід дають можливість успішно вирішувати ті завдання, які стоять перед суспільством на сучасному етапі розвитку Української незалежної держави і є актуальними в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

Музеєм здійснено низку вагомих науково-педагогічних досліджень у архівах та бібліотеках України, зібрано архівні та фото матеріали, які систематизовано у тематичну виставку із презентаціями за темою «Історія становлення та розвиток Білоцерківського педучилища». Матеріали підготовлено до 100-річчя заснування педагогічного закладу освіти в м. Біла Церква.

Історія становлення та розвиток
Білоцерківського педагогічного закладу освіти

Білоцерківський педтехнікум: початок становлення: 1920–1937 рр.

На початку ХХ ст. у Київській губернії гостро відчувався дефіцит педагогічних кадрів. Із метою підготовки молодших спеціалістів у Білій Церкві Київським губернським відділом народної освіти було організовано трьохрічні округові педагогічні курси ім. Б. Грінченка (1910–1920), завдання яких полягало в теоретичній і практичній підготовці працівників для початкової школи. Педагогічну освіту в місті забезпечувала також Білоцерківська жіноча гімназія, у якій функціонував додатковий педагогічний клас (7-й рік навчання).

Навчальний середній педагогічний заклад – Білоцерківський педтехнікум – було відкрито Київським губернським відділом народної освіти 4 жовтня 1920 року. Заклад  розпочав роботу на базі колишніх трьохрічних педагогічних курсів ім. Б. Грінченка у приміщенні жіночої гімназії (нині – приміщення Білоцерківського національного аграрного університету). Стратегічним завданням педагогічного закладу була термінова підготовка учителів початкових класів для сільської місцевості.

Завідувачем педтехнікуму було призначено М. І. Крупського, а навчальної частини – П. Я. Побережніченка.  1921 року було створено фундаментальну бібліотеку, у якій профспілки організовували «лікнеп» для робітничо-селянської молоді. У 1923 році Білоцерківський педтехнікум поповнився слухачами Ставищанських та Тетіївських трьохрічних педагогічних курсів. У зазначений період у ньому навчалося 270 студентів, яких готували 18 викладачів. На базі семирічки термін навчання тривав 3 роки.

У 1925-1926 рр. на базі Білоцерківського педтехнікуму почали створюватися підготовчі відділення, курси та робітфаки. У зв’язку з тим, що М. І. Крупський звільнився й перейшов працювати викладачем мови і літератури, на його місце було призначено Вадимова. Невдовзі Вадимова було переведено керівником Черкаського педтехнікуму, а на місце завідувача Білоцерківського педагогічного технікуму Народним Комісаріатом освіти  від 13.12. 1926 року  було призначено О. С. Гнатейка (до 1930 р.).

У 1930–1932 рр. директором педтехнікуму працював І. Ф. Гудзенко.

1934 року як директор працював П. З. Гаркуша, викладач марксизму-ленінізму (член КП(б)У з 1930 р.), а в 1937–1941 рр. – Г. Я. Копійко, викладач математики та фізики, кандидат педагогічних наук.

До 1937 року заклад функціонував як педтехнікум, у 1937–1944 рр. – як  педагогічна школа, а від 1944 року – як педагогічне училище.

1947–1948 директор педучилища Срібняк  перейшов на роботу МК КПбУ. Від 25 березня 1948 року директором педучилища призначено М. А. Якименка.

Розділ І. Білоцерківський педагогічний технікум: 1920-1937 рр.

Розділ ІІ. Білоцерківське педучилище: 1937-1949 рр.

Розділ ІІІ. Білоцерківське педучилище: 1986-2004 рр. КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»: 2004-2019 рр.

Розділ ІV. КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»