Вийшов друком збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Треті краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича”

Вийшов друком збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Треті краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича”

Із приємністю повідомляємо про те, що вийшов друком збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Треті краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича”– Київщина: історія рідного краю / упорядники: В. С. Перерва, О. Д. Рокицька. – Біла Церква: КНЗ КОР «КОІПОПК», 2021. – 300 с.

Рецензензували видання Д. І. Пащенко, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”, доктор педагогічних наук, професор; Н.С. Пасічник, доцент кафедри “Права та соціально-поведінкових наук” Білоцерківського інституту економіки та управління університету “Україна”, кандидат історичних наук; літературний редактор – С. І. Мірошник, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”, кандидат педагогічних наук.

У збірнику представлено систематизовані матеріали, презентовані науковцями, освітянами, краєзнавцями, музеєзнавцями Київщини та інших регіонів України – Галичини, Волині, Поділля, Полтавщини, Черкащини – у ході Всеукраїнської науково-практичної конференції «Треті краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича» з теми «Київщина: історія рідного краю». На основі архівних, історичних та науково-педагогічних джерел висвітлено особливості становлення і функціонування закладів освіти в різні періоди розвитку, історію міст і сіл, етнічно-історичні та культурно-освітні процеси краю від часів Київської Русі до сучасності. Особливу увагу приділено яскравим особистостям, які працювали в різні періоди на території Київщини, сучасним героям-захисникам рідного краю.

Представлення й популяризація розвідок з історії рідного краю й освіти Київщини сприятимуть відродженню й продовженню справи славетного краєзнавця ХIХ століття Лаврентія Похилевича, використанню результатів краєзнавчих досліджень в освітньому процесі.

Видання призначене для науково-педагогічних працівників, краєзнавців, учнів закладів загальної середньої й позашкільної освіти, методичних працівників, студентів закладів вищої освіти, усіх тих, кому не байдужі питання історії рідного краю.

Матеріали збірника науково-практичної конференції розміщені на порталі КНЗ КОР “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів” в репозитарії.