М.М. Грищенко- видатний український педагог і науковець

Грищенко Микита Минович, (1900-1987) учитель, педагог, організатор освіти, фахівець з історії освіти України (до 120-річчя від дня народження).

Ім’я Микити Грищенка увійшло в історію української освіти як ім’я видатного педагога, вченого, організатора освіти в Україні, директора Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (НДІП). Микита Минович вважається засновником досліджень із педагогіки вищої школи України радянського періоду. Йому належить обґрунтування трьох рівнів психолого-педагогічної підготовки вчителя й організації педагогічного процесу у вищому закладі освіти: початкова підготовка (загальний курс педагогіки, психології, методики, навчальна педагогічна практика); безпосередня підготовка (сучасний курс педагогіки, психології, методики навчального предмета, педагогічна майстерність, навчання та стажувальна практика); сучасна професійно-педагогічна підготовка (розробка технологій, опанування досвідом науково-дослідницької роботи та співтворчості з вихованцями).

Грищенко Микита Минович народився 27 вересня 1900 року в с. Трушки на Київщині у великій селянській родині. Початкову освіту здобув у місцевій двокласній земській школі. У 1920 році він став студентом Київських українських трирічних педагогічних курсів ім. Б.Грінченка. По закінченню навчання (1923) М.М. Грищенко продовжував освіту на юридичному факультеті Київського інституту народного господарства ім. Є. Бош, не полишаючи проте педагогічної роботи. У цей час він працює з дітьми-сиротами в дитячому будинку. З 1926 року працює директором школи, районним і окружним інспектором відділу трудшкіл Білоцерківського окружкому, викладає історію та педагогіку в Білоцерківському педтехнікумі.

В 1929 році М.М. Грищенка призначають директором Київського педагогічного технікуму. В 1930 році молодий фахівець перейшов на роботу до Київського інституту народної освіти (КІНО), працював деканом факультету історії народів СРСР, читав лекції з методики викладання історії. В 1930 році він очолив Інститут соціального виховання, який був утворений на базі однойменного факультету КІНО і після реорганізації останнього виокремився в самостійний навчальний заклад.

За період своєї науково-педагогічної діяльності Микита Минович бере активну участь у розбудові системи народної освіти, досліджує історію розвитку шкільництва в Україні за радянської доби, працює на керівних посадах в органах народної освіти, видає близько 150 праць про стан і проблеми освіти в Україні.

Найбільш плідний етап творчого шляху вченого припадає на період керування Науково-дослідним інститутом дефектології (1948 – 1955 рр.) та Науково-дослідним інститутом педагогіки УРСР (1955 – 1958 рр.). В цей час (у тому числі й нелегкий повоєнний) під його керівництвом укладаються навчальні плани і програми, посібники, методичні розробки для всіх типів спецшкіл, виходить друком низка підручників з української мови і літератури для дітей з особливими потребами. Лише за 1950-1955 рр. НДІД, під керівництвом М. Грищенка, видає більш як 70 методичних посібників, що висвітлюють передовий педагогічний досвід того часу.

На посаду директора НДІ педагогіки УРСР діяч приходить уже визнаним ученим, доктором педагогічних наук. За період роботи в інституті педагогіки М.М. Грищенко пише такі фундаментальні дослідження з історії розвитку школи і освіти в Україні, як: «Розвиток народної освіти на Україні за роки радянської влади» (1957), «Сорок років розвитку радянської школи в Українській РСР» (1957) та ін.

У фондовій колекції Педагогічного музею та музею історії освіти Київщини зберігається персональний комплекс матеріалів М. М. Грищенка, який містить документи, листи, нагороди, особисті речі та праці вченого. Пропонуємо вашій увазі невелику фотовиставку матеріалів із комплексу Микити Грищенка.

 


Трудова книжка М. Грищенка (з 1943 по 1980 рр.)

 


Посвідчення до медалі А. С. Макаренка, 1967 р.

Диплом кандидата наук, 1946 р.

Посвідчення до медалі «Ветеран труда», 1981 р.

Диплом доктора наук, 1956 р.

Атестат проофесора, 1957 р.

М.Грищенко – директор НДІ педагогіки УРСР (1955-1958 рр).


Засідання вченої ради НДІ педагогіки, 70-ті роки.

Будівля НДІПу, м. Київ, 70-ті рр. ХХ ст.

Монографія, в основу якої покладена кандидатська дисертація М. Грищенка

Вітальна адреса М. Грищенку з нагоди 50-річчя НДІ педагогіки УРСР, 1976 р.

Вітальна адреса М. Грищенку з нагоди 80-річчя від дня народження від колективу НДІ педагогіки УРСР, 1980 р.
Вітальна адреса Грищенку М. з нагоди 60-річчя від дня народження від колективу НДІ педагогіки УРСР, 1960 р.


 

Фотоматеріали надані Педагогічним музеєм України: джерело http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/115_rokiv_grichenko/